Kritikák

“CSUDA JÓ, GYÖNYÖRŰ AZ ÉLET…”

De kezdhetném úgy is Lackfi regényének tizenkét éves narrátorával együtt, hogy: sose hallok olyan gyönyörű nótaszót, amilyet sihedernyi koromban, a szívembe nyilall ez a szép régi dal, kifakadnak a könnyeim nyomban. És tralala, tralala, pritty, pretty, prütty, mint Micimackó, de nem ő dalol itt, csak a vízaknából kikászálódó Szepi bácsi alakja idézi fel, aki szintén kihízta a kijáratot. No, nem ...

Tovább


TÓTH KRISZTINA

A mesterember
Lackfi Jánosnak, aki még mindig nagyon fiatal, a Hófogók már az ötödik verseskötete.
A könyvet átolvasva először az jutott eszembe, hogy Lackfi János igazi mesterember. Mesterember abban az értelemben, hogy a versírás minden fortélyát ismeri: ahogy a fafaragásnál, mint írja, követni kell a fa erezetét, és idomulni az anyag akaratához („vágd le behasadozott bütüit/ hántsad le a ...

Tovább


TARJÁN TAMÁS

VONATÍZ

A negyvenéves Lackfi János írói tehetsége és teherbírása nem ismer műfaji korlátokat. A középnemzedékben – meglehet, az egész mai magyar irodalomban – ő teszi a legtöbbet a szépírói alkotások népszerűsítéséért, az olvasáskultúra újraélesztéséért, a literatúra játékos (lehetőség szerint alkalmanként kollektív) műveléséért. Szinte kötelessége, hogy minél ...

Tovább


SZENTMÁRTONI JÁNOS

„Görgeted tovább”

Lackfi János, Öt seb, Belvárosi, 2000; Elképzelhető, Nagyvilág, 2001.

Lackfi János hiperérzékeny költőnk. Ez önmagában talán még nem meglepő, de Lackfi mintha egy nyílt idegtest volna, amely rögtön és közvetlenül érzékel mindent a külvilágból. Sokszor nem is értem, hogyan képes ily teherrel együtt élni. Ráadásul ötgyermekes családapa, tanárember és műfordító ...

Tovább


SZÁVAI DOROTTYA

A seb és a gumimaszk
Lackfi János két kötetéről

„Belőlem ezer szemmel néz felfelé a világ” (Lackfi János)

Egy évvel az Öt seb című kötet megjelenése után (Belvárosi Könyvkiadó, 2000) Lackfi János újabb verseskönyvvel jelentkezett a Nagyvilág Kiadónál Elképzelhető címmel.
Ha az Öt sebet és az Elképzelhetőt egymás tükrében olvassuk, az a benyomásunk támad, hogy a két kötet ...

Tovább


SZABÓ T. ANNA – 2.

Vedd észre, hogy élsz!

„Benyomások hánykódó kompján/ járok parttól partig” írja Lackfi János legelső verseskötetében. Ugyanebben a versben találjuk meg költészete másik kulcsfogalmát: „Megtanultam, hogy létezni csak/ azért a másodpercmutatóért érdemes” mely „körben elszórja az időt / És termékennyé teszi a világot”. Lackfi költészetét is ezek a benyomások, ezek a pillanatok ...

Tovább


MAGASAN

Egy levélen elbillen

Vékony könyvecske, durva szürke csuhában. Tízezer méter magasságban, egy repülőgépen olvastam elmélkedésre, szemlélődésre biztató verseit, és a köztes gondolkodás csendjében ki-kibámultam az ablakon – felülről láttam a napnyugtát. Ott voltam, ahová minden középkori szent vágyott: az égben, az ultramarin tágasság képtelen ragyogásában. Követelően direkt ...

Tovább


PRÁGAI TAMÁS

Poszt-humanista poétika
(Lackfi János: Illesztékek)


Lackfi János Illesztékek című könyvének borítóján (Tevan, 1998) Vajda Lajos grafikája látható: két, vonalakra bontott (szentendrei) ház motívumai között egy naptányér-napkorong emelkedik fel a magasba – a tányér-korong egyben arc is –, benne függőlegesen lefelé mutató kés. Hogyan kapcsolódnak egy, a látott tárgyi világot ...

Tovább


“EJ, MI A SZÖSZ, KAKAS SZAKI!”

www.kikotoonline.hu

Az Anyám tyúkja népszerű, ámde magányos Petőfi-versként immár százötven éve tengeti mindennapjait a magyar köztudatban, óvodáskortól felfelé ott bujkál mindannyiunk fejében, idézésre alkalmas állapotban. Azonban 2009-ben a vers helyzete gyökeresen megváltozott. Bár népszerűsége töretlen maradt, magányosságától azonban megszabadult: méltó párjára akadt ...

Tovább


NAGY GÁBOR

Az idő fölé hajló arc
Lackfi János költészetéről

(“röppen a pernye”)
Ha a vers testét akarod megismerni, elkel olykor, reneszánsz kíváncsiskodó, a boncnok szikéje:

Levelek zsugorodnak,
öregednek
Mint holló,
röppen a pernye

A vers kimetszett szíve tenyeredben lüktet. A bal kamrában lakik a halál: az öregedő-zsugorodó levelek pusztulása. A jobb kamrában aki lakik, nem ismered. ...

Tovább