ILLESZTÉKEK (1995)

HOGY FÁJJON

Kereszt alakban bemetszeni,
mint kígyó-marta sebet,
hogy összeránduljak az élő fájdalomtól,
hogy ne legyen ez az érzéstelen
té s tova lépés
aszfaltnyi macskatalpon,
hogy ne járjon minden puhán, síneken,
és a tompa
fejfájás acélhálója
szorítsa mind jobban a fejem.
Ki kéne venni
részem a fájdalomból
s én még a szatyrot is
sápadtan leteszem
ha vágja a kezem.

...

Tovább


A MOZDULATOK LEGYEZŐI

a mozdulatok legyezői nyílnak
egy karlendítés hét- vagy nyolckarú
és százlábúnak lába annyi nincsen
mint lassításban embernek ha rúg
és elkenődik mint vajaskenyéren
a fejed hogyha lassan mozgatod
ezer szem száj és orr marad utánad
a levegőben: ezer magzatod
és mozdulatoktól kásás a tér mely
beillesztgeti minden gesztusod
egy öntőforma ősi börtönébe:
ezt valaki már rég kivájta ott
mert ...

Tovább


MIELŐTT

Mielőtt elítélném
felfüggesztem magam
Az ujjaim kampójára akasztott
táska súlyát nem érzem
Csuklómra mint egy karperec
mandzsetta tapad
Átmérőjét szélesre tárva
függ gyűrűm ég és föld között
Cipőm akárha
újságpapírral tömve
Kalapom gazdájára vár
türelmesen egy fogas tetején
És degeszre dudált
kesztyűm csak puszta forma
Télikabátom ásító belsejébe
szorult vergődik ...

Tovább


A LOMB

A lomb, a lombozatnak ezernyi serpenyője,
ezernyi domborított bársony levél-ülőke
ezerféle üleppel telepszik rá a szellő,
ki pohos itt, ki vézna, s mily gömbölyű e sellő,
van, ki izeg-mozog, mert azt a koncerten így kell,
van, ki előredőlve padba vés nagy betűkkel,
van, aki üli súllyal, mint tette életében,
s habár remeg, de meg nem szabadul a levél, nem,
emez emészt, a kávét, sörét vagy napilapját,
amaz ...

Tovább


A VILLAMOSBAN SZELLEMKÉPEK

a villamosban szellemképek laknak
foncsorai a rétegelt ablaknak
a kapaszkodóhoz egyszerre nyúlnak
a valaha ott kapaszkodott ujjak
ez orrot fúj, szívja orrát a másik
nyelv keresi a reggeli morzsáit
egyik rágja, másik nyálazza ajkát
tükrébe néz, hol egy harmadikat lát
ki tapogatja arcán a borostát
vagy pattanás dühíti, s jól borotvált
elrendezik a ballonjuk esését
sematikusra (domborzati térkép)
a ...

Tovább


SZENVEDÉLY

belülről más az alkohol
majd palackba kuporodol
megnő szájad orrod szemed
libikóka vagy hintaló
de máris hánykódó hajó
s te áthajolsz a szégyened
korlátján tengeribeteg

Tovább


KÉT ANGYAL

Két angyal lebegett szobámban
egy színes és egy fekete-fehér.
Nagyjából egyszerre hulltak le, engedett
az idő átlátszó celluxa.
Tudom, hogy itt vannak,
egy magasabb, egy mélyebb,
íróasztal mögötti létezésben.

Tovább


SZEMEK

Amit a bal szem lát
s amit a jobb
sehogysem illik össze
két zsákmány szaladgál
egy távcső karikáiban
hol összeáll hol szétcsúszik
a két kép amint valaki
a fáradtságot állítgatja benned
Tovább


RÉTEGZŐDÉS

Léptek, mozdulatok
iszapja ülepszik
sűrűség szerint
új és új rétegekben.
Az első égre nézők
tekintetétől szálkás.
A második madarak
röptétől szénsavas.
És legfelül a hab,
s a napfogyatkozás:
eltévedt sas,
korsóba esett légy.
Tovább


ÉTKEZÉS

A kanál nyüzsgő
tócsákat szakít ki
a zöldes lápvilágból
Olykor kés éle tár fel
többé-kevésbé engedelmes
sziklarétegeket
És nem szűnik
a villa szárnyas röpte
porcelántól fogzománcig
hol könnyebb, hol dúsabb a teher
A szőlőfürt a tálon csupa mozgás
áttetsző szemekkel
labdázik időtlenülTovább