TARJÁN TAMÁS

Közzétéve: 2014. 12. 07.
Kategória: Kritikák

VONATÍZ

A negyvenéves Lackfi János írói tehetsége és teherbírása nem ismer műfaji korlátokat. A középnemzedékben – meglehet, az egész mai magyar irodalomban – ő teszi a legtöbbet a szépírói alkotások népszerűsítéséért, az olvasáskultúra újraélesztéséért, a literatúra játékos (lehetőség szerint alkalmanként kollektív) műveléséért. Szinte kötelessége, hogy minél több formában kipróbálja eredendően lírai talentumát. A Helikon által kiadott A legnehezebb kabát – a címlapon is jelölve – történeteket tartalmaz. Lackfi változatos, vérbő, kíméletlen humortól átjárt kisnovellái a történetről mint keretről, matériáról vallott írói nézeteket is magukba foglalják. A Kabátok és Bestiárium ciklus arról is árulkodik, hogy csak a korábbi első (napi- és hetilapbeli) közlés törte egy-egy sorozatba a címekkel is rokonított, ám eléggé eltérő műveket, melyek nem mindig idomulnak egyszavas titulusukhoz (Csupor; Szív; Rovar stb. – Zsiráf; Pingvin; Teknős stb.), vagy épp ellenkezőleg, demonstratívan simulnak hozzá. Már a felütések nagy biztonsággal, szuggesztivitással hozzák működésbe a hiánytalanul kiaknázott beszédalakzatokat, nyelvezet-színeket: „Beszorulsz itt nekem, édes öregem…” (Pók); „Nagyapám otthona a vas és acél országa volt” (Ló); „Kulcsom kettőt fordul, akkor minden rendben, nem hagyta benne belülről” (Időeltolódás). Nem kockázat nélkül dolgozik a rendelkezésére álló készlet kínálta intenzitásból lehetőleg soha nem engedő író. Néha úgy meghúzza a mondatok srófját, hogy az olvasó is belefeszül. Mégis, legkísértetiesebb pontjain is csupa könnyedség e könyv. Bizonyság lehet rá a Molnár Ferenc- (azaz Nemecsek Ernő-) és a Kosztolányi- (azaz Esti Kornél-) parafrázis is (Mínusz öt szint; Egy kalauz szerelmei). Utóbbinak a vasútrajongó emlékezője így mereng gyerekkorára: „…tudtam már a nap állásából, mikor jönnek a vonatok, és leszaladtam olyankor, integettem veszettül, és volt, hogy kihajítottak valamit nekem, egy zsemlét vagy egy narancsot, amit megettem, és mindennek mennyei vonatíze volt, benne az a rengeteg, madárlátta kilométer”.
Ilyesmiken múlik a novella. Vashideg. Keringőíz. Vonatíz.

KönyvHÉT