OKFEJTÉS

Közzétéve: 2014. 12. 08.
Kategória: Műfordítás

Charles Nodier
OKFEJTÉS

Papucs! Mit is jelent e szó?
Mi lenne szokványos értelmezése?
Hol lelhető fel logikus meghatározása?
Mely régi vagy újabb nyelvezetből fejthető meg etimológiája?
Benső keletkezésû vagy jövevény?
Elsődleges vagy csak származék?
Konkrét jelenségre vonatkozik vagy mögöttes jelentéssel bír?
A szerző tulajdonképpeni vagy átvitt értelemben alkalmazza?
S ha a szemérmes és jámbor cenzor, kinek e kötet szükségképpen kezébe kerül, mielőtt a nevelőintézetekben és gimnáziumokban tananyaggá avattatik, netalántán azt feltételezné…
Soha! Eme szégyenletes szófejtés egy más kor hagyatéka, méltatlan a mi időnk erkölcseihez! A legcsekélyebb mértékben sem kelthetné a valószerûség látszatát e szerény és komoly nemzedék szemében, mely csak pironkodva mosolyodik el Rabelais cinikus bohóckodásán, és mely sárban feledte jó ideje már Diderot, Duclos és Crébillon szamárságait.
Az itt szóban forgandó papucs egész egyszerûen kellemdús mesterem, Csorbafogú Popokambu, Tombuktu 42.663-ik zsarnoka személyes csatoléka. Az ő uralma alatt emelték ama nevezetes piramist, melyet Bizánci Philón csupáncsak azért nem számított a világ csodái közé, merthogy Bizánci Philón korában az utazó vajmi ritkán vetődött el Tombuktuba. Magasságát tekintve tizennyolcszor akkora, mint a babiloni torony, mely éppennyiszer múlta felül Kheopsz piramisát, s ráadásul a csúcsára vagyon állítva…
Meglehet, neveltetéséből fakadó előítéletei, meglehet, a tapasztalat és a megszokás sugallta óvatosság,
meglehet, politikusi önfejûség, meglehet, vallási fanatizmus,
meglehet, ösztönös megérzés, meglehet, az élet dolgai csekély jelentőségének felismerése folytán – mindenesetre Popokambu mióta hatalomra került légyen, mit sem talált, ami e papuccsal felért volna.
Azon jártatta volt eszét nappal. Azon jártatta volt eszét éjnek idején. Azon jártatta volt eszét estefelé. Azon jártatta volt eszét reggeltájt.
Fordult bal oldalára. Fordult jobb oldalára. Fordult hasmánt. Fordult a hátára. Minduntalan csak eme papucsról álmodott volt.
Már viszont az is igaz, hogy eme papucs cseppet sem volt lebecsülendő jószág. Szélte-hosszán bejárhatnánk a nagyvilág útjait, párjára úgy se lelnénk soha.
Prémes papucs vala,
Vattázott papucs vala,
Selyem-bársony papucs vala,
Rafinált egy papucs vala,
Tökéletesített papucs vala,
Téli papucs vala, nyári papucs vala;
Elegánt papucs, légies papucs, jóképû papucs, úrias papucs vala;
Jókarban lévő papucs, sem nem túl szûk, sem nem túl tág papucs, ruganyos papucs, olvadékonyan lágy papucs, lényegi papucs vala;
Olyan papucs vala, melyen a legcsekélyebb gyûrődés sem mutatkozott;
Keresetlen papucs, tőrőlmetszett papucs, modorosság és hátsó szándékok nélküli papucs, mind a szellős szandálhoz, mind az előnyös kothurnuszhoz egyaránt kevéssé hasonlatos papucs vala, már ötven méterről megismerszett, mily tisztességes egy papucs vala;
Nem ártó gondolatokat fondorgató papucs, nem állig gombolkozott papucs, nem tizennegyedíziglen vérbeli papucs, nem mameluk papucs, nem ultramontán papucs, nem abszolutista papucs vala;
Nem racionalista papucs, nem liberális papucs, nem iparosítási papucs, nem törvényhozási papucs, nem választási papucs, nem ellenzéki papucs vala;
Nem ántik papucs, nem szisztematikus papucs, nem arisztoteliánus papucs, nem ekonómikus papucs, nem enciklopédikus papucs, nem akadémikus papucs, nem klasszikus papucs vala;
Nem gótikus papucs, nem misztikus papucs, nem eklektikus papucs, nem romantikus papucs, nem germanisztikus papucs, nem frenetikus papucs vala;
Remek kis papucs vala;
Oly papucs vala, melyet az ember legszívesebben soha le sem vetne.
A papucsok királynője vala!